เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 แนะนำโปรแกรม Photoshop,เครื่องมือในโปรแกรม Photoshop

หน่วยที่ 2 นามสกุลไฟล์, Layer

หน่วยที่ 3 การเปิดไฟล์, การสร้างไฟล์ใหม่, การบันทึกข้อมูลลงไฟล์