ผู้สอน
สิริรัตน์ แสนยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สารปราบศัตรูพืชและวิธีใช้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27620

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

สารปราบโรคพืช