เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for fashion and textile

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ การใช้คำศัพท์ สำนวน การอ่าน การเขียน และการสนทนาในงานวิชาชีพการจัดการแฟชั่นและสิ่งทอ การเขียนรายงานและการเขียนจดหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ