homeตารางสอนทั้งหมด 1_2555
personperson_add
ตารางสอนทั้งหมด 1_2555

ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ตารางสอนทั้งหมด 1_2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2763

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ตารางสอนทั้งหมด

 

ตารางสอนอาจารย์
   อนุชาวดี ไชยทองศรี ปีการศึกษา2555  / 1 2 3 
                                                                                                                         
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00  
จันทร์            4122401, Com5214N
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
05/06/55-05/10/55
 
อังคาร  30708316, Com5514N
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1
05/06/55-05/10/55
   30103121, Com5514N
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2
05/06/55-05/10/55
   
พุธ  30708318, Com5414N
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2
05/06/55-05/10/55
           
พฤหัสบดี  30708401, Com5514N
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1
05/06/55-05/10/55
   30708302, Com5214N
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
05/06/55-05/10/55
 
 
ศุกร์
 
                   

* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)