เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กันต์กวี วะจิดี

โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1