ผู้สอน
อุไรทิพย์ รองเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27640

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน