ผู้สอน
อุทัยทิพย์ รองเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27641

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ศึกษาข้อมูล