วิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา
ผู้สอน

พันแสง เรืองฤทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27644

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.