วิชา นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา
ผู้สอน

ทิพย์วรรณ จันทรา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27646

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวเอเชียใต้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.