วิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา
ผู้สอน

วราพล ศรีอุทัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27648

สถานศึกษา
มหภาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.