เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกประยุกต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

              ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้เอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่ในการรังสรรค์ภาพใหม่ การสร้างภาพใหม่โดยการใช้บางส่วนจากภาพอื่น การตกแต่งภาพตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเอฟเฟ็กต์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก และ การทำให้ภาพเคลื่อนไหว  โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย