นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา
ผู้สอน

มะลิวัลย์ โยธารักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27659

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างข้อสอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.