homeเคมี ม.5
person
เคมี ม.5

ผู้สอน
นาย ศิริวุฒิ บัวสมาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2767

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เคมี 2 ม.5 1-2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)