เคมีเพิ่มเติม 2 ว30202/3
ผู้สอน

นคร หนองพล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เคมีเพิ่มเติม 2 ว30202/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27673

สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ชั้นเรียนนี้เป็นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

2. ใช้สำหรับการทดลองแก้ไขผลการเรียนตามรูปแบบ PDP


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.