ครูต๋อง คณิต


ผู้สอน
บัญญัติ จันทร์เฉลียว
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ครูต๋อง คณิต

รหัสวิชา
27708

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

รวม เอกสาร คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1-6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books