ผู้สอน
จารุวรรณ เลี่ยมเปี่ยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4-4-03 วิชาการงานอาชีพ ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27719

สถานศึกษา

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบสอนในรายวิชา การงานอาชีพ ม.1