homeว30204 ฟิสิกส์ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ปีการศึกษา 2555
personperson_add
ว30204 ฟิสิกส์ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
นาย สูไฮมิง ลอตันหยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ว30204 ฟิสิกส์ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2772

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ว30204 ฟิสิกส์ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์  ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)