ผู้สอน
สุวิมล ทรัพย์ประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4-4-20-วิชาศิลปะ ป.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27722

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบสอนในรายวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่6