4-4-21-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
ผู้สอน

ศิวพล ศาสตร์สาระ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4-4-21-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27726

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.