ผู้สอน
ศศิมา สาธุวิจารณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4-4-06วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27733

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบรายวิชาสำหรับหลักสูตรป.บัณฑิต ห้อง 4 รุ่น 4