ผู้สอน
นางรุจาภา มารศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สอนตามหน่วยการเรียนรู้ อนุบาล1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27735

สถานศึกษา

โรงเรียนนารานุบาล


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับรายวิชา สำหรับหลักสูตรป.บัณฑิต รุ้นที่ ๔ ห้อง ๔