4-4-16สอนตามหน่วยการเรียนรู้
ผู้สอน

นางรุจาภา มารศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4-4-16สอนตามหน่วยการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27737

สถานศึกษา
โรงเรียนนารานุบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักหลับแบบทดสอบรายวิชา สำหรับหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ้นที่ 4 ห้อง 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.