4-5-00-นวัตกรรม
ผู้สอน

พระมหาชำนาญ มหาชาโน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
4-5-00-นวัตกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27744

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบสอนในรายวิชา สำหรับหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่น ๔ กลุ่ม ๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.