ผู้สอน
นาย สิริ หิรัญบริรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (งานประดิษฐ์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2775

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3