ผู้สอน
พุทธชาติ ชูเรือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4-4-30ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ป.๖


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27752

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบสอนในรายวิชา สำหรับหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่น ๔ กลุ่ม ๔