ผู้สอน
นางสาว วาสนา ไชยโย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4-4-07-สุขศึกษา ป.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27755

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบสอนในรายวิชา สำหรับหลักสูตรป.บัณฑิต ห้อง4 รุ่น4