อบรม Class start

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฐมนิเทศ นักศึกษาที่เข้าเรียน Class start วันที่ 30 พค.55