อบรม Class start

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฐมนิเทศ นักศึกษาที่เข้าเรียน Class start วันที่ 30 พค.55