4-4-17 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.2
ผู้สอน

นายศุภณัฐ ศิริรัตนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4-4-17 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27770

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับแบบทดสอบรายวิชา สำหรับหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 4 ห้อง 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.