ผู้สอน
พิมพกานต์ หาขาว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27808

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย