เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (คอมพิวเตอร์)

รหัสวิชา ง 23201

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3