ผู้สอน
ชุติมา ธรรมกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์หรรษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27814

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์