ห้องเรียน Online - Class start
ผู้สอน

นาย อดิศักดิ์ ข้าวหอม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียน Online - Class start

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2782

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวารินชำราบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในการขอเข้าร่วมชั้นเรียน โดยนักศึกษาขอเข้าเรียนเอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.