homeห้องเรียน Online - Class start
personperson_add
ห้องเรียน Online - Class start

ผู้สอน
นาย อดิศักดิ์ ข้าวหอม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียน Online - Class start

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2782

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในการขอเข้าร่วมชั้นเรียน โดยนักศึกษาขอเข้าเรียนเอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)