homeห้องเรียน Online - Class start
person
ห้องเรียน Online - Class start

ผู้สอน
นาย อดิศักดิ์ ข้าวหอม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียน Online - Class start

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2782

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในการขอเข้าร่วมชั้นเรียน โดยนักศึกษาขอเข้าเรียนเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)