ผู้สอน
สิทธิชัย โภคาพานิชย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27830

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร