ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เทอม 2/60
ผู้สอน

สุนทร ยี่สุ้น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เทอม 2/60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27833

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

         ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสู่บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เทอม 2/2560 ซึ่งครึ่งเทอมหลังนี้ เราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา C เป็นหลัก 

หน่วยการเรียนรู้

  1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  2. โปรแกรมภาษา C
  3. ผังงานกับการแก้ปัญหา

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.