การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2/2560
ผู้สอน

ณัฐพงษ์ ฟองเขียว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27837

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.