home การเขียน 1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
person
การเขียน 1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ผู้สอน
นาง สุกัญญา สังข์ประคอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียน 1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2784

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)