เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สนุกกับจังหวะพื้นเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองต้องให้สอดคล้องกับจังหวะและทำนอง จึงจะดูสวยงาม