ดนตรี-นาฏศิลปม. 5
ผู้สอน

ตรีทิพยนิภา วรรณชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ดนตรี-นาฏศิลปม. 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27849

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.