ง21201 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ม.1/1 เทอม 2/2560
ผู้สอน

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ง21201 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ม.1/1 เทอม 2/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27863

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกราฟิกคุณสมบัติของงานกราฟิกบทบาทและความสำคัญของงานด้านกราฟิกกราฟิกกับชีวิตประจำวันความหมายและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกการประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กราฟิกอนาคตของคอมพิวเตอร์กราฟิกสีกับการออกแบบงานกราฟิกโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิกความเป็นมาและความหมายของสื่อประสมความสำคัญของเทคโนโลยีสื่อประสมการสร้างและการนำเสนอสื่อประสมฮาร์ดแวร์สำหรับสื่อประสมการประยุกต์ใช้สื่อประสมบทบาทและผลกระทบของสื่อประสมเทคโนโลยีเว็บการออกแบบเว็บเพจโครงสร้างและคำสั่งภาษาHTML


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.