เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เทอม 2/60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุนทร ยี่สุ้น

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

         ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสู่บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เทอม 2/2560 ซึ่งครึ่งเทอมหลังนี้ เราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา C เป็นหลัก 

หน่วยการเรียนรู้

  1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  2. โปรแกรมภาษา C
  3. ผังงานกับการแก้ปัญหา