ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี สมเวที
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ปวช 3/1 คธ 2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27881

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

2/2560