ผู้สอน
รักพงษ์ ขอลือ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สกร1/1 วิชาบุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27890

สถานศึกษา

วิทยาลัยพณิชยการบางนา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ