เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2901 - 1006 ระดับปวช.1/1 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560


ผู้สอน
พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2901 - 1006 ระดับปวช.1/1 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560

รหัสวิชา
27892

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปัว

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2901 - 1006 ระดับปวช.1/1 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow