นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา
ผู้สอน

กัณฑาทิพย์ พหมทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27905

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เนื้อหา เเละร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.