ผู้สอน
สมพร โมกษะรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

โปรแกรมประมวลผลคำ (3/1 กต.)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27912

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-2