โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (คธ.3/1)
ผู้สอน

สมพร โมกษะรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (คธ.3/1)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27913

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

2204-2008 โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 2-2-3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.