เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เตรียมความพร้อมพนักงานบริการ (Kyo Roll En)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุพัชรา ตั๊นงาม

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานใหม่ทุกคน 

อายุงาน ไม่เกิน 1 สัปดาห์