ผู้สอน
นาย อาจารย์ทศพล ศิลลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น ปวช.3/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2792

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง


คำอธิบายชั้นเรียน

อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น ปวช.3/3