3/28 วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
ผู้สอน

รักพงษ์ ขอลือ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
3/28 วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27932

สถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา

คำอธิบายชั้นเรียน

 วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.