ผู้สอน
พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 3900 - 0010 ระดับปวส.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27934

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 3900 - 0010 ระดับปวส.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560